Samfälligheter och Vägföreningar

Sitter du i styrelsen för en väg/samfällighetsförening?

Skatteverkets beslut att göra samfälligheter momspliktiga har komplicerat det löpande arbetet och ställer högre krav på styrelsen

Företagskonsulten hjälper samfällighetsföreningar med föreningens ekonomi. Det handlar om allt från bokföring, löneadministration, bokslut och rapportering, till skatterådgivning och kontakt med myndigheter som Skatteverket. Styrelsen bestämmer hur mycket av bokföring, lönehantering och fakturering som ska göras på egen hand. Våra skickliga företagskonsulter står beredda att rycka in när behoven förändras. Hos oss finns det alltid någon som kan hjälpa föreningen.