Lönehantering

Bli kontorets favorit, låt oss ta hand om lönerna.

Rätt lön i rätt tid. Hur svårt kan det vara egentligen? Som löneadministratör gäller det att kunna hålla många bollar i luften samtidigt. Vad gäller vid sjukdom och karensdagar, semesterlön och kollektivavtal? Våra experter har svar på tal om allt som rör lönehantering.

Vi kan ta hand om enstaka löneuppgifter eller bli er externa löneavdelning.


Så här lönar vi oss:

 • Löpande lönehantering och löneadministration
 • Reseräkning och utläggsredovisning
 • Lönerapportering – Fora/Collectum
 • Sjukhantering
 • Arbetsgivarintyg
 • Kontrolluppgifter
 • Förmåner
 • Löneväxling
 • Rekvirering
 • Rapportering – Försäkringskassan
 • Statistik /Sv Näringsliv, SCB m fl)
 • Semesterberäkning och semesterårsavslut

Vi hjälper även till med frågor som rör personaladministration och HR:

 • Anställningsavtal
 • Ansökningar myndigheter
 • Lönekartläggning och lönerevision
 • Personalfrågor
 • Personalhandbok
 • Rådgivning av lönerelaterade lagar och stadgar
 • Tolkning av kollektivavtal