Väst Entreprenad

De har ett stort personligt engagemang

Vi kan inte byta ut dem, vi känner varandra för väl

Västentreprenad erbjuder tjänster inom transport, bygg och markanläggning. Det kan handla om allt från justeringar inför asfalteringar, grundförstärkningar, pålning, grävning, dräneringar och stenläggning. Man har en stor maskinpark som byts ut regelbundet för att uppfylla olika miljö- och säkerhetskrav. Dessutom hyr man ut sin skickliga personal, t ex maskinister och anläggningsarbetare. Många bollar i luften med andra ord. Och det är Marcus Svensson, kontors- och personalchef, som är spindeln i nätet. Han uppskattar stödet från Företagskonsulten.

– Jag har jobbat med Ann-Charlotte under lång tid och känner stor trygghet och tillit för henne, den personliga relationen är central när det gäller något så viktigt som företagsekonomi. Hennes kollega Malin sitter hos oss en dag i veckan, vilket innebär att vi alltid får snabb återkoppling av någon som är insatt i vår verksamhet. Vi fakturerar själva och lämnar i princip över resten av ekonomihanteringen till Företagskonsulten, smidigare kan det inte bli menar Marcus. 

Marknadsbokslut och digitalisering

Västentreprenad har börjat göra marknadsbokslut varannan månad. Det innebär att man gör ett strukturerat uppföljningsarbete.

– På så sätt får vi bättre kontroll och styrning, faktureringen blir mer exakt och vi får ett kvitto på vad som gick bra och vad som kan göras bättre i framtiden. En annan viktig förändring är att vi har blivit mer digitala. Vi har bl a ett nytt faktureringsprogram där vi konterar och attesterar, en drömförändring jämfört med tidigare då vi satt och sprättade kuvert och förde in allt för hand.

Mer än bara ekonomi

Som personal- och kontorsansvarig har Marcus en rad olika arbetsuppgifter och ibland räcker inte tiden till. Desto bättre då att Malin finns nära till hands.

– Malin har blivit som en i gänget på kontoret och hon hjälper till med annat än det rent ekonomiska, t ex upphandlingsunderlag och dokumentation. Perfekt när det är hög beläggning och kort om tid, säger Marcus.