Confidentor

De hjälpte oss att gå från snigelpost till e-post.

Nu har vi hela ekonomiavdelningen i mobilen

Det Göteborgsbaserade företaget Confidentor är specialister på kapitalförvaltning, pensions- och försäkringstjänster. Man erbjuder strategiskt stöd inom ett eller flera områden som rör förvaltning av kapital. Det kan röra sig om förmögenhetsförvaltning, kassaförvaltning och pensionsplanering. Målet är att berika kundernas vardag och hitta genomtänkta lösningar som skapar mervärden över tid. Det gör Confidentor genom att ta rollen som ”personal-shopper” i finansvärlden. Ett framgångsrikt koncept som bygger på kvalificerad personlig rådgivning i kombination med den breda och djupa kunskap som finns i företaget.

Digitalt driv

Att ett finansbolag låter en konsult ta hand om den egna företagsekonomin kanske låter lite motsägelsefullt. Borde man inte vara bäst skickad att göra detta på egen hand? Thomas Benjaminsson, vd, ger sin syn på upplägget.

– Vi jobbar med kvalificerad rådgivning och vill ha ett hundraprocentigt kundfokus. Därför väljer vi att lägga ut vår ekonomihantering på Företagskonsulten. Jag har jobbat länge och väl med Pernilla Schillerström i olika företag och tillsammans har vi gjort en spännande resa. Framför allt när det gäller den digitala utvecklingen. I ett tidigare liv jobbade vi analogt med pärmar, pappersfakturor och kvitton. Företagskonsulten har varit drivande i att vi måste hänga med i utvecklingen och bli mer digitaliserade. I dag har vi t ex tillgång till alla fakturor och rapporter i mobilen. Jag kan kolla upp vad som helst, när som helst. Jag uppskattar verkligen deras digitala driv, att de alltid vill lära sig nya saker för att kunna ligga i framkant. Det är för övrigt precis så vi själva vill agera mot våra egna kunder, säger Thomas.

Högt engagemang och snabb återkoppling

Långa kundrelationer bygger upp ett ömsesidigt förtroende. Bägge parter vet vad man har rätt att förvänta sig, vilka behov och krav som ska uppfyllas. Thomas har nästan daglig kontakt, främst via digitala kanaler, med Emma på Företagskonsulten.

– Hon kan vår verksamhet utan och innan och har ett starkt driv som gör att både utförande och återkoppling blir snabb och effektiv, avslutar Thomas.