Tjänster

Vi sköter hela din ekonomi

Företag som vill ha helhetslösningen, där vi fungerar som bolagets externa ekonomiavdelning. På plats hos dem eller i våra lokaler.

Vi sköter delar av din ekonomi

Företag som själva vill sköta delar som t ex fakturering och betalningar, som lämnar in alla verifikat för en momsperiod så vi kan göra bokföring och underlag till skattedeklarationen.

Vi stöttar din ekonomi

Företag som bokför själva men som behöver lite löpande stöd och där vi gör avstämningar, bokslut , deklaration och årsredovisning.

Ekonomi och företagsutveckling